Mazouttank verwijderen: prijzen en wetgeving

Steeds vaker wordt ervoor gekozen om voor het verwarmen van de woning over te stappen van stookolie naar gas of nog schonere brandstoffen. Ondanks dat stookolie nog steeds populair is, is dit toch een logische keuze. Stookolie blijft in tegenstelling tot andere brandstoffen nog wel erg vervuilend. Maar wat doe je met je mazoutketel als je deze niet meer gebruikt en wat zegt de wetgeving hierover?

Wanneer mazouttank verwijderen?

Een mazouttank kan zowel bovengronds als ondergronds aanwezig zijn. Ook wanneer de mazoutketel in de kelder staat, wordt dit beschouwd als bovengronds. Als je overstapt naar een andere wijze van verwarmen en je de mazoutketel niet meer gebruikt, dan is verwijderen van de mazouttank de meest gunstigste oplossing. Het verwijderen van een bovengrondse mazoutketel is nog niet het probleem. Een gespecialiseerd bedrijf kan de ketel dan ledigen en reinigen en vervolgens meenemen, desnoods wordt de tank in stukken geknipt.

Een ondergrondse mazouttank verwijderen kan wat problematischer zijn. Toch ben je wettelijk verplicht om als je de mazouttank niet meer gebruikt, deze sowieso te reinigen en te verwijderen of als dit niet lukt te neutraliseren.
Hoe mazouttank verwijderen?

Hoe mazouttank verwijderen?

Gebruik je de mazouttank niet meer? Je moet dan actie ondernemen. Wanneer je de mazouttank gewoon laat zitten is er grote kans dat er bodemverontreiniging ontstaat en dit kan behoorlijk in de papieren lopen. Schakel hiervoor een gespecialiseerd bedrijf in dat ervaring heeft en erkend is om mazoutketels te verwijderen.

Zij hebben de techniek en middelen in huis voor het verwijderen van zowel bovengrondse als ondergrondse mazouttanks. Het verwijderen van de mazouttank is de beste optie als je geen stookolie meer gebruikt.

  • Bovengrondse mazouttanks kunnen in de regel wel gemakkelijk verwijderd worden.
  • Is een ondergrondse mazouttank gemakkelijk te bereiken? Laat deze dan ook verwijderen. Dit is overigens niet altijd mogelijk, bijvoorbeeld omdat deze onbereikbaar is. Je mag de tank dan ondergronds laten zitten, mits je deze reinigt en neutraliseert.

Mazouttank reinigen

Is de oude mazouttank verwijderen niet mogelijk, dan is het eerste wat je moet doen, de tank laten ledigen. Nadat de tank leeg is, kan deze vervuild zijn met schadelijke stoffen, slip of er ontstaat condensatie in de tank en er komt vocht in te staan. Als de mazouttank gaat roesten, dan kunnen deze schadelijke stoffen in de bodem terechtkomen.

Het reinigen moet daarom zeker gebeuren en ook door een saneringsfirma die hierin gespecialiseerd is. Dit moet ook omdat deze firma gemachtigd is om na het reinigen een certificaat af te geven. Dit is het bewijs dat je mazouttank is gereinigd en moet je kunnen overleggen bij verkoop van de woning.

👉 Reken erop dat het laten reinigen je gemiddeld zo’n € 500,- tot € 1.000,- gaat kosten.

Mazouttank neutraliseren

De mazouttank alleen laten reinigen is niet voldoende. Wanneer de tank na verloop van jaren zal gaan roesten, is er een kans dat de tank instort. Bij overmatig vocht in de grond is het ook mogelijk dat de tank naar boven komt.

Dit soort situaties moeten vermeden worden en daarom moet de je de mazouttank laten neutraliseren. Dit houdt in dat je de tank laat vullen met zand of een bioschuim.

  • Bioschuim is beter, voor het geval het in de toekomst wel lukt om de tank te laten verwijderen.
  • Met zand is de tank namelijk loodzwaar. Met het neutraliseren laat je de mazouttank wel in de grond zitten, maar stel je deze buiten gebruik.

Mazouttank verwijderen kostprijs

Het verwijderen van de mazouttank is alleen toegestaan als deze ook gereinigd is. Daarom krijg je ook een certificaat uitgereikt na het reinigen. Het mag niet zo zijn dat tijdens het verwijderen of het vervoer van de mazouttank schadelijke stoffen vrijkomen.

Je moet dus niet alleen rekening houden de mazouttank verwijderen prijs, maar ook met het schoonmaken dat gemiddeld tussen de € 500,- en € 1.000,- kost.

👉 Daar bovenop komt nog de oude mazoutketel verwijderen prijs dat tussen de € 200,-en € 500,- kost. Dit is alleen nog maar het daadwerkelijk verwijderen. Laat je de tank ook nog uitgraven, dan kan er zo weer € 500,- tot € 1.000,- bijkomen.

Premie voor het verwijderen van de mazouttank

Er is geen Vlaamse premie voorhanden voor het verwijderen van een mazouttank. Maar daar moet je het niet bij laten zitten. Je moet ook bij je gemeente informeren. Het kan best zijn dat er lokale regelingen zijn, waarbij de gemeente waar je woont wel een premie verstrekt.

Wetgeving bij verwijderen van mazouttank

De regels voor ongebruikte mazoutketels liggen vastgelegd in de Vlaamse wetgeving. De wet gebiedt ten eerste dat de tank leeggemaakt moet worden en vervolgen gereinigd. Heb je een bovengrondse mazouttank? Dan is verwijderen niet verplicht.

Een controle van de bovengrondse tank is wel eenmalig noodzakelijk. Bij het verwijderen van een bovengrondse tank moet de stookolietechnicus een certificaat afgeven. Een ondergrondse tank moet in principe wel verwijderd worden, mits dit niet mogelijk is. Dan moet de tank geneutraliseerd, oftewel opgevuld worden met zand of schuim.

👉 Dit moet gebeuren binnen een termijn van 5 jaar. Ook dan ontvang je van de stookolietechnicus een certificaat.

Mag je je mazouttank zelf verwijderen?

De wetgeving zegt het volgende over het buitengebruik stellen van een mazouttank: dit is een taak voor de eigenaar, maar de buitengebruikstelling omtrent het verwijderen moet gebeuren met de nodige kennis van zaken en het gepaste materiaal. Kennis van zaken en gepast materiaal heb je als particulier meestal niet.

Het is daarom zeker aan te raden om een stookolietechnicus te laten komen om de mazouttank te laten verwijderen. Daarnaast kan ook alleen de stookolietechnicus een certificaat uitschrijven. Wat je zelf wel kunt doen is het uitgraven van de tank, zodat je ook nog eens kosten kunt uitsparen.